Přihláška do atletiky Čiba Sport | rok 2023/2024

Přihláška do škol rok 2022/2023
  • Škola
  • Platba
  • Dítě
  • Rodiče
  • Potvrzení

Škola

Způsob platby

Úhrada se provádí převodem na účet.
Emailem dostanete výzvu k platbě.

Nacionále dítě

Nacionále rodičů

Rodič dítěte pro komunikaci

(povinné)

Druhý rodič (nepovinné)

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů.

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků a v souvislosti s mým členstvím v JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s. se sídlem Kovalovice 206, 664 06, Viničné Šumice, IČO 44995199 a Bystrc Young Athletic Club Brno, z.s. se sídlem Laštůvkova 920/77, 635 00, Brno, IČO 68730012 a Českém atletickém svazu se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 00539244 (dále jen „Správce“)

číst dál - úplné znění souhlasu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ZDRAVOTNÍ STAV

Prohlašuji, že jsem absolvoval/a vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a podle lékařského posudku jsem zdravotně způsobilý/á k atletice. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku dle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb. Potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky doložím atletickému oddílu nejpozději do 1 měsíce od data podání přihlášky. Zároveň beru na vědomí ustanovení závazných předpisů o dopingu a přijímám povinnosti, které pro mne z těchto předpisů vyplývají. Na základě lékařského posouzení mého zdravotního stavu, čestně prohlašuji, že jsem schopen absolvovat zátěž atletických tréninku a závodů bez nebezpečí poškození mého zdraví.